Isıtma

Isıtma, sıcak duruma getirme. İlk insanlar ısınmak ya da yiyeceklerini ısıtmak için ocakların ya da Güneş’in ısısını kullanmışlardır ama, enerji kaynaklarının daha akılcı kullanımının izlerine raslamak için Roma çağını beklemek gerekir. O çağda zenginlerin hamamları ve evleri, alt yüzleri sıcak havayla ısıtılan döşeme taşlarından yararlanılarak yapılmış ve tabandan ısıtmayı sağlayan yeraltı ocaklarıyla donatılmıştı. Ama, ısıtma […]

Isı Ölçümü

Değişik fiziksel olaylar ya da kimyasal tepkimeler sırasında açığa çıkan ya da soğurulan ısı miktarının ölçümüyle ilgilenen fiziksel-kimyasal teknik. Yöntemler Bir ısı miktarının ölçümü iki ilkeye dayanır: 1. Isı alışverişlerinin eşitliği ilkesi: Isıl açıdan yalıtılmış kapalı bir kap içine konan farklı sıcaklıktaki iki cisim, ortak bir sıcaklıkla belirlenen ısıl bir dengeye doğru evrim gösterir; cisimlerden […]

Protherm Kombi Arıza Kodları, Arıza Durumunda Yapılması Gerekenler.

Protherm Kombi Arıza Kodları Kombi çalışmıyor ve ekranda harf ve numaralar mı var? Kombiniz arıza durumuna düşmüş ve size arızanın aslında ne anlama geldiğini söylemektedir. Kombinin su, gaz ve elektrik üçlüsünü kontrol ettikten sonra cihaz gene arıza kodunu veriyorsa MYK Belgeli bir teknik ekibe cihazın gösterilmesi gerekmektedir. Protherm Kombi Arıza Kodları Arıza kodları: Telefonla destek […]

Ampermetre

Bir devreden geçen elektrik akımı amper denen bir birimle ölçülür; bu ölçümü yapan aygıtlara da ampermetre ya da akımölçer denir. Yüzlerce amperlik en güçlü akımlardan binde bir amperlik en zayıf akımlara kadar bütün ölçümlere uygun çeşitli ampermetreler tasarlanmıştır. Biri dışında bütün ampermetrelerin çalışma ilkesi, en zayıf elektrik akımının bile iletken tel sarılı bir bobini bir […]

Enerji Nedir? Enerji Çeşitleri

Çeşitli alanlarda kullanılan terim. Biyolojide Enerji Termodinamiğe özgü ilkelerin biyolojide, özellikle molekül biyolojisi alanında, hücrelerin yapısının işlevlerinin çözümlenmesi konusunda çok verimli oldukları saptanmıştır; bu ilkelerin ayrıca, genetik ve evrim gibidaha geniş alanlarda kullanılmaları beklenmektedir. Çeşitli biyolojik dönüşümlerdeki enerji dolaşımı, bir ırmağın dağdan aşağıya akıp, izlediği yol üstünde çevresine yaşam vermesinden sonra denizde yok olması gibi, […]

Barometre

Barometre, Atmoser basıncını ölçmeye yarayan aygıt. Bu ölçme işlemi, atmosfer basıncının, hesaplanabilen bir başka basınçla dengelenmesiyle dolaylı yoldan gerçekleştirilir. Uygun boyutlarda bir aygıt elde etmek için bu karşı-basınçi özellikle yoğun bir akışkan olan cıva sütunuyla uygulanır. Sözgelimi, su kullanıldığında sütunun yüksekliği yaklaşık 10 metreyi bulur. Cıvalı barometrenin ilkesini, 1643 yılında Torricelli ortaya koymuştur. Yalın bir […]

Akım’ın Yolcuğu

Elektrik alanında akım, iletken adı verilen bir ortamdan geçen elektron (ya da iyon) hareketidir. Söz konusu hareket, belirgin niteliğini, bir büyüklük, sabit bir akım söz konusu olduğunda, bir devrenin enine kesitinden bir saniyede geçen elektrik miktarını karşılar. Elektrik akımı bilimi, 1800 yılında Volta’nın pili bulmasıyla başladı. 1827’de Ohm, bir pilin elektromotor gücü ile bu pilin […]