Doğal Gaz ve Gazların Özellikleri

Maddenin akışkan hallerinden biri. Bu durumda birbirlerinden çok uzaklaşmış olan moleküller, moleküllerarası etkileşimler son derece güçsüz olduğu için, aşağı yukarı serbestçe yer değiştirebilirler ve gazların genleşebilirliği de böylece açıklanır. Gazların Termoelastik Özellikleri Bir gaz kütlesinin hali, p basıncının, T sıcaklığının ve V hacminin belirli değerleriyle kendini belli eder. Bu büyüklüklerden birinin tümüyle değişmesi, genellikle öbür […]

Termostat Nedir? Nerelerde Kullanılır? Çalışma Prensibi Nasıldır?

Termostat, sıcaklığı otomatik olarak düzenleyen bir aygıttır. Termostatın, sıcaklık değişimlerini belirleyen bir algılama elemanı ve bağlı olduğu ısıtma ya da soğutma sistemini, sıcaklık değişimlerini düzenleyerek önceden belirlenmiş bir sıcaklık aralığında tutan bir denetleme organı vardır.   Merkezi ısıtma sistemlerinin termostatlarında, sıcaklık algılama elemanı olarak çift metalli bir şerit kullanılır. Kaynakla birbirine sıkıca tutturulmuş iki metal […]

Buharlaşma Nedir?

Yıkanan giysiler asılarak kurumaya bırakılır; yağmur dindikten bir süre sonra yerdeki su birikintileri ortadan kaybolur; kurak zamanlarda bahçedeki toprağın kupkuru olduğunu görürürz. Bütün bu gibi olaylarda, ortadan kaybolan su buharlaşmıştır. Buharlaşma Oluşumu Buharlaşan su ya da başka bir sıvı gözle görülemeyen bir gaza, buhara dönüşür. Bir sıvıyı oluşturan türdeş moleküller birbirlerini bağlanma kuvvetii (kohezyon) adı […]

Soğutma

Soğutma, yapay araçlar aracılığıyla bir cismin sıcaklığının düşürülmesi. İlk insanlar, besinlerin soğuk havalarda daha iyi korunduğunu anlamışlar, sıcaklığın yıl boyu hemen hemen sabit kaldığı mağaralarına soğuk mevsimde testereyle kesilmiş buz parçalarını depolamayı tasarlamışlardı. Rönesans’tan çok önceleri buzların yerleştirileceği “buz kuyuları” yapmış, daha sonraları, dövülmüş buza tuz ya da potasyum nitrat karıştırılarak buz sıcaklığının düşürülebileceği görülmüştü. […]

Genleşme

Genleşme, ısı etkisi altında, cisimlerdeki hacim artışı. Katıların Genleşmesi Çubuk gibi uzun biçimli katılarda genleşme, bir uzunluk artışı olarak ortaya çıkar. t ve t sıcaklıkları arasındaki λ ortalama doğrusal genleşme katsayısı, birim uzunlukta ve Celsius derecesindeki ortalama uzama olarak tanımlanır. Katının, t sıcaklıktaki uzunluğu l ve t sıcaklıkta I’ ise; λ= I’-I/ I(t’-t) olur. (t’-t) […]

Transdüktör Nedir?

Transdüktör Nedir, elektrikte, elektronikte ya da bu tekniklerin uygulamalarında kullanılan çeşitli aygıtların adı. Bilimsel Dil Komitesi’ne göre, bu terim “birçok sistem ya da ortamdan doğan enerjiyi alarak birçok başka sistem ya da ortamlarda, alınan enerjiyle aynı ya da farklı özellikte olan ama bununla uyumlu bir enerji oluşturan her ara sistem ya da düzeneği” belirtir. Transdüktör […]

Azot

Atom numarası Z=7, atom ağırlığı M=14,0067, simgesi N olan element. Doğal azot, 14 (%99,6)ve 15 (%0,4) izotoplarının karışımıdır. Lavoisier, havanın yapısını incelediğinde “yüksek düzeyde solunabilir hava”yı (oksijen) ayırmış, geride kalan gaz canlıların solunumuna olanak tanımadığı için de, bu maddeye yunancada birleşik bir sözcük olan ve yaşamsız anlamına gelen azot adını vermiştir. Element sonradan Scheele, Rutherford […]