Ampermetre

Bir devreden geçen elektrik akımı amper denen bir birimle ölçülür; bu ölçümü yapan aygıtlara da ampermetre ya da akımölçer denir. Yüzlerce amperlik en güçlü akımlardan binde bir amperlik en zayıf akımlara kadar bütün ölçümlere uygun çeşitli ampermetreler tasarlanmıştır. Biri dışında bütün ampermetrelerin çalışma ilkesi, en zayıf elektrik akımının bile iletken tel sarılı bir bobini bir […]

Barometre

Barometre, Atmoser basıncını ölçmeye yarayan aygıt. Bu ölçme işlemi, atmosfer basıncının, hesaplanabilen bir başka basınçla dengelenmesiyle dolaylı yoldan gerçekleştirilir. Uygun boyutlarda bir aygıt elde etmek için bu karşı-basınçi özellikle yoğun bir akışkan olan cıva sütunuyla uygulanır. Sözgelimi, su kullanıldığında sütunun yüksekliği yaklaşık 10 metreyi bulur. Cıvalı barometrenin ilkesini, 1643 yılında Torricelli ortaya koymuştur. Yalın bir […]

Akım’ın Yolcuğu

Elektrik alanında akım, iletken adı verilen bir ortamdan geçen elektron (ya da iyon) hareketidir. Söz konusu hareket, belirgin niteliğini, bir büyüklük, sabit bir akım söz konusu olduğunda, bir devrenin enine kesitinden bir saniyede geçen elektrik miktarını karşılar. Elektrik akımı bilimi, 1800 yılında Volta’nın pili bulmasıyla başladı. 1827’de Ohm, bir pilin elektromotor gücü ile bu pilin […]

Çelik Hakkında Bilgi

Çelikle demiri biririne karıştırmamak gerekir. Çelikler, temel bileşenleri demir dışında, yüzde 2’yi aşmayacak oranda karbon içeren alaşımlardır. Karbon oranı bu yüzdeyi aşarsa, elde edilir. Çelik, modern dünyada en çok kullanılan alaşımdır. Nedeni de, yeryüzünde demir filizlerinin bol bulunması yanında, sanayinin farklı isteklerini karşılayacak çok çeşitli çelik tiplerinin üretilmesidir. Dünyada çelik üretimi yılda yaklaşık 500 milyon […]

Cıva Hakkında Bilgi

Servis istasyonlarında lastiklerin hava basıncını ölçmek için kullanılan manometrelerin uzun düşey boruları vardır ve bunların içinde gümüş renkli  sıvı bir sütun bulunur: Bu sıvı cıvadır (atom numarası 80; atom ağırlığı; 200,61; kimyasal simgesi Hg). Cıva, demire ya da kurşuna benzeyen, ama normal sıcaklıkta erimiş halde bulunan bir metaldir. Soğutulursa -39 derecede katılaşır. Bütün metaller gibi, […]

Geleceğin Besini Hamam Böceği

Geleceğin Besini Hamam Böceği, 1- Uzmanlara göre ineklerdeki sütten 4 kat daha besleyici olduğu iddaa edilen hamam böceği sütü artan nüfus için ileride temel kaynaklardan birisi olacağı söyleniyor. Geleceğin Besini Hamam Böceği 2- Çok farklı ortamlarda yaşayan bu canlılar adapte yeteneği oldukça yüksektir ve metre karede bulunma yüzdeleri oldukça yüksektir. 3- İlerleyen dönemlerde kıtlık zamanlarında […]

Nikel Metali

Nikel Metali, atom numarası Z= 28, atom ağırlığı M= 58,71 ve simgesi Ni olan metal niteliğinide element.   Elementleri sınıflandırma çizgelsinin geçiş metalleri’ni kapsayan VIII kümesinin ilk üçlüsü arasında yer alır. Nikel metali 1751’de Cronstedt tarafından arı olmayan halde yalıtıldı ve 1775’te Beyman tarafından incelendi. Nikel, litosferin % 0,01’inden çoğunu oluşturur. En önemli minerali, katışkı […]