Isı Nedir Isı Enerjisi Nedir

Isı, sıcak bir cisimden daha soğuk bir cisme aktarılan enerjidir. Daha bilimsel tanımıyla, bir cisimden öbürüne enerji aktarma sürecidir. Çünkü yakın zamana kadar ısıyı da elektrik enerjisi ya da mekanik enerji gibi bir enerji biçimi olarak kabul eden bilim adamlarının bu konudaki görüşleri büyük ölçüde değişmiştir. Şimdi ısıyı, molekülleri çok hızlı hareket eden sıcak bir […]

Isıtma ve Klima

İnsan vücudunun sıcaklığı yaklaşık olarak 36,9 derecedir. Her zaman  sıcak bir cisimden soğuk bir cisme ısı aktarımı söz konusu olduğu için demek ki çevre sıcaklığı bu düzeyde olmadığı sürece ısı kaybederiz. Üstelik insan vücudu bu ısı kaybını önleyecek kalın bir tüy ya da post örtüsüyle korunmuş değildir. Bu yüzden insanın ısınması ya da serinlemesi için […]

Termodinamik

Termodinamik, fiziğin ısı olaylarıyla mekanik olaylar arasındaki ilişkilerini inceleyen bölümü. Tarihçe Soğuk ve sıcak kavramları en eski çağdan beri tanınır. Bu ısıl olayların mekanik olaylara bağlı olma olasılığı da uzun süreden beri bilinmektedir. Bununla birlikte, gerçek anlamdaki ilk termometrenin 1612‘de İtalyan hekimi Santorio tarafından ortaya konduğu sanılır. Yeni ortaya çıkan sıcaklık ölçümü, böylece hızla gelişti […]

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, güneş ışınlarının sağladığı ısın enerjidir. Genel Özellikler Kuramsal olarak Güneş ışınlarına dik, 1 metre kare’lik bir yüzey üstünde toplanabilen Güneş enerjisi deniz düzeyinde, saatte 850 kilokaloriye kadar yükselir (bu enerji, söz gelimi, 85 litre suyun sıcaklığının 10 derece yükseltilmesini sağlayabilir). Güneş enerjisi yer yüzüne atmosferde soğurulduktan sonra ulaşır. Dolayısıyle yükseltiyle birlikte artar: 4.000 […]

Isı

ısı, bir sıcaklık değişimi (yükselme ya da azalma), bir hal değişimi ya da kimyasal bir tepkimeyle belirlenen enerji biçimi. Sıcaklık ve Isı Miktarı Sıcak ve soğuk kavramları kuşkusuz en eski çaplardan beri bilinmektedir. Söz gelimi, Aristoteles’e göre sıcak ve soğuk, dünyada egemen olan dört ilkeden ikisidir. Bu ısı olaylarının genleşme gibi mekanik olaylara bağlanabildiği de […]

Elektronik

Vakumda, gazlarda ve yarı-iletkenlerde elektrik iletimi olaylarını inceleyen ve bu çeşitli iletim türlerini kullanan tekniklerle ilgili bilim. Tarihçe Elektronik’in 1869’da Hittorf’un katot ışınlarını bulmasıyla, sonra da bu ışınların Grookes, Perrin ve Thomson tarafından incelenmesiyle ortaya çıktığı söylenebilir;  çünkü, katot ışınları, onları yayınlayan tüplerin anot ve katodu arasında bulunan büyük potansiyel farkı sayesinde hızlanan elektronlardan oluşurlar. […]

Enerji Nedir? Enerji Çeşitleri

Çeşitli alanlarda kullanılan terim. Biyolojide Enerji Termodinamiğe özgü ilkelerin biyolojide, özellikle molekül biyolojisi alanında, hücrelerin yapısının işlevlerinin çözümlenmesi konusunda çok verimli oldukları saptanmıştır; bu ilkelerin ayrıca, genetik ve evrim gibidaha geniş alanlarda kullanılmaları beklenmektedir. Çeşitli biyolojik dönüşümlerdeki enerji dolaşımı, bir ırmağın dağdan aşağıya akıp, izlediği yol üstünde çevresine yaşam vermesinden sonra denizde yok olması gibi, […]